Бидний тухай

Бидний тухай

Бидний тухай

УРИА ҮГ

ТАНЫ БОДЛЫГ БҮТЭЭЛ БОЛГОЁ.

Бидний тухай

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын жишигт нийцсэн барилга, бүтээн байгуулалтын үйлчилгээг цогцоор шийдэж Монгол Улсыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд өөрсдийн мэргэшлийн ёс зүйн хүрээнд ажиллахад оршино.

Бидний тухай

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Барилга хот байгуулалт, бүтээн байгуулалт, салбарын яамны тусгасан бодлого, стратеги төлөвлөгөөг өөрсдийн онцлог, шинж чанарт нийцүүлэн хүний амьдрах, ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.

Бидний тухай

ЗОРИЛТ

100%

Барилгын норм, дүрэм, стандартыг гүйцэтгэж буй ажил, түүний онцлог шинж чанарт тааруулан мөрдөх, хэрэгжүүлэх, санал дэвшүүлэх

100%

Захиалагч, ашиглагч, гүйцэтгэгч нарын уялдаа холбоог сайжруулах тал дээр анхаарч зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх

100%

Зураг төсөл, угсралтын ажлын хоорондын уялдаа, онцлог үүсэж болох асуудлыг мэргэшлийн цаг үеийн шуурхай зөвлөгөө, шийдвэр түүнийг зөвлөх, хангуулах

Барилга Угсралт0%
3D зураг0%
Төлөвлөлт0%
Дизайн0%
a