200 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга

  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank

Төслийн тухай

Төслийн нэр: “200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга” Project name: “Culture center building with 200 seats”
Байршил: Завхан аймаг, Нөмрөг сум Location: Zavkhan province, Numrug sum
Талбай: 600 м² Area: 600 м²
Зориулалт: Соёлын төвийн барилга Category: Culture center
Төлөв: Төслийн шат Status: Planning
Он: 2019 Year: 2019
Ангилал
Экстерьер дизайн