Riverside Residence

  • blank
  • blank
  • blank

Төслийн тухай

Төслийн нэр: “Иргэн С.Арсланбаатарын -ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга” Project name: “S.Arslanbaatar’s apartments with commerce”
Байршил: БГД, 3-р хороо Location: Bayangol district, 3rd khoroo
Талбай: 4700 м² Area: 4700 м²
Зориулалт: Үйлчилгээ, орон сууц Category: Apartments with commerce
Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going
Он: 2021 Year: 2021
Ангилал
Экстерьер дизайн