“Степ Голд” ХХК-ийн ажилчдын байр

  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank

Төслийн тухай

Төслийн нэр: “СТЕП ГОЛД ХХК-ийн ажилчдын цогцолбор барилга” Project name: “STEP GOLD LLC’s workers complex building”
Байршил: Дорнод аймаг, Цагаан овоо, 2-р баг Location: Dornod province, Tsagaan ovoo, 2nd bag
Талбай: 3623 м² Area: 3623 м²
Зориулалт: Ажилчдын цогцолбор барилга Category: Workers complex building
Төлөв: Төслийн шат Status: Planning
Он: 2021 Year: 2021
Ангилал
Экстерьер дизайн