Завхан соёлын төв

  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank

Төслийн тухай

Төслийн нэр: “Завханы соёлын төв” Project name: “Zavkhan’s culture center”
Байршил: Завхан аймаг Location: Zavkhan province
Талбай: 5132.86 м² Area: 5132.86 м²
Зориулалт: Амралт аялал жуулчлал, үйлчилгээний төв Category: Vacation, tourist and commerce center
Төлөв: Төслийн шат Status: Planning
Он: 2020 Year: 2020
Ангилал
Экстерьер дизайн