“Сэлх гарден” цогцолбор

 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank

Төслийн тухай

Төслийн нэр: “Сэлх Гарден амины орон сууцны хороолол” Project name: “Selkh Garden house residential area”
Байршил: Сэлх Location: Selkh
Талбай: 5га Area: 5ga
Зориулалт: Амины орон сууцны хороолол Category: House residential area”
Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going
Он: 2019 Year: 2019
Ангилал
Экстерьер дизайн