Яармаг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank

Төслийн тухай

Төслийн нэр: “Яармагын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө” Project name: “Yarmag partial master plan”
Байршил: ХУД, 7, 8-р хороо Location: Khan-uul district, 7, 8th khoroo
Талбай: 110га Area: 110ga
Зориулалт: Худалдаа, үйлчилгээ орон сууцны бүс Category: Commercial and residential area
Төлөв: Төслийн шат Status: Planning
Он: 2020 Year: 2020
Ангилал
Экстерьер дизайн