Archive

Төслийн нэр: “Яармагын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө” Project name: “Yarmag partial master plan” Байршил: ХУД, 7, 8-р хороо Location: Khan-uul district, 7, 8th khoroo Талбай: 110га Area: 110ga Зориулалт: Худалдаа, үйлчилгээ орон сууцны бүс Category: Commercial and residential area Төлөв: Төслийн шат Status: Planning Он: 2020 Year: 2020 ...

Төслийн нэр: “Сэлх Гарден амины орон сууцны хороолол” Project name: “Selkh Garden house residential area” Байршил: Сэлх Location: Selkh Талбай: 5га Area: 5ga Зориулалт: Амины орон сууцны хороолол Category: House residential area” Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going Он: 2019 Year: 2019 ...

Төслийн нэр: “Магнус капитал ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга” Project name: “Magnus capital LLC's apartments with commerce” Байршил: БГД, 1-р хороо Location: Bayangol district, 1st khoroo Талбай: 3750 м² Area: 3750 м² Зориулалт: Үйлчилгээ, орон сууц Category: Apartments with commerce Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going Он: 2020 Year: 2020 ...

Төслийн нэр: “Иргэн С.Арсланбаатарын -ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга” Project name: “S.Arslanbaatar's apartments with commerce” Байршил: БГД, 3-р хороо Location: Bayangol district, 3rd khoroo Талбай: 4700 м² Area: 4700 м² Зориулалт: Үйлчилгээ, орон сууц Category: Apartments with commerce Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going Он: 2021 Year: 2021 ...

Төслийн нэр: “960 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургууль” Project name: “General education school with 960 student capacity” Байршил: БЗД, 2-р хороо Location: Bayanzurkh district, 2nd khoroo Талбай: 5864 м² Area: 5864 м² Зориулалт: Сургуулийн барилга Category: School Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going Он: 2021 Year: 2021 ...

Төслийн нэр: “Токио резидэнс”                           Project name: “Tokyo Residence”           Байршил: БЗД, 3-р хороо Location: Bayanzurkh district, 3rd khoroo Талбай: 10907.1 м² Area: 10907.1 м² Зориулалт: Үйлчилгээ, орон сууц Category: Commerce, apartment Төлөв: Ашиглалтанд орсон Status: In operation Он: 2018 Year: 2018 ...

Төслийн нэр: “Нарлаг апартментс Б-блок” Project name: “Narlag apartments –B block” Байршил: БЗД, 5-р хороо Location: Bayanzurkh district, 5th khoroo Талбай: 11500 м² Area: 11500 м²  Зориулалт: Үйлчилгээ, орон сууц Category: Commerce, apartment Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going Он: 2021 Year: 2021 ...

Төслийн нэр: “Нарлаг апартментс А-блок” Project name: “Narlag apartments A-block” Байршил: БЗД, 5-р хороо Location: Bayanzurkh district, 5th khoroo Талбай: 5533 м² Area: 5533 м² Зориулалт: Үйлчилгээ, орон сууц Category: Commerce, apartment Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going Он: 2020 Year: 2020 ...

Төслийн нэр: “Нарлаг апартментс А-блок” Project name: “Narlag apartments A-block” Байршил: БЗД, 5-р хороо Location: Bayanzurkh district, 5th khoroo Талбай: 5533 м² Area: 5533 м² Зориулалт: Үйлчилгээ, орон сууц Category: Commerce, apartment Төлөв: Хийгдэж буй Status: On going Он: 2020 Year: 2020 ...

Төслийн нэр: “Баянзүрх цогцолбор хороолол” Project name: “Bayanzurkh complex district” Байршил: БЗД, 13-р хороо Location: Khanuul district, 13th khoroo Талбай: 7965.71 м² Area: 7965.71 м² Зориулалт: Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга Category: Apartments with commerce Төлөв: Хийгдэж буй Status: On operation Он: 2020 Year: 2020 ...